Kunder & Uppdragsgivare

Arbetslivsresurs

I uppdrag från såväl Arbetsförmedlingen som Försäkringskassa stödja människor, som i många fall står långt från arbetsmarknaden, att komma ut i arbete och skapa sin egen försörjning.

Trygghetsrådet

På uppdrag av Trygghetsrådet bistå uppsagda tjänstemän från det privata näringslivet att finna en ny karriär/utbildning eller genom att starta eget företag och återfå sin trygghet och försörjning.

Avonova Hälsa och Startkraft

I samband med företagsnedläggningar och personalnedskärningar, t ex på Saab Automobile AB och tryckerikoncernen VTAB, Göteborg, har vi stöttat anställda och hjälpt dem vidare till nya anställningar.

Trollhättans företagshälsovård

Här har vi stöttat medarbetare och ledning i rehabiliteringsarbetet genom kris- och stresshantering med ambitionen att skapa en hållbar och långsiktig balans mellan privat- och arbetsliv.

Kunskapsförbundet Väst

Genom handledning, chefscoaching, konflikthantering samt en kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön har vi bidragit till att skapa ett bättre arbetsmiljöklimat i organisationen.

Trollhättans Energi

Vi kopplades in i samband med en outplacement av anställda, som behövde en karriärväxling för att återfå lust och energi för att göra ett fullgott arbete.

VBG Group

Genom statistik och enkäter har vi bidragit till att göra en kartläggning av den nuvarande arbetsmiljön, samt presenterat förslag till tydliga förbättringar inom samma område.

Högskolan Väst

Föreläsning för studenter angående hur man kan använda MBTI-profil för att medvetet skapa effektiva projektgrupper.

Solhagagruppen

I samband med att företaget genomförde en omorganisation blev ett antal tjänstemän friställda. Vår uppgift blev att tillsammans med tjänstemännen göra en karriärplanering, som resulterade i ny anställning redan inom ett halvår.

Nyföretagarcentrum

Företagare som önskar starta företag kan få hjälp och stöd med mentorskap, marknadsföring, ekonomisk planering m.m. Vår uppgift har inriktats mot att skapa insikter om ledarskapets betydelse för ett framgångsrikt företagande, där balans mellan privatliv och företagande är en förutsättning för hållbart företagande.