Entreprenörskap

Att arbeta med företagare som när en ny företagsidé eller med personer som är ”nystartare” eller andra mer erfarna företagare är ytterligare ett arbetsområde, där vi erbjuder våra tjänster. Vår fokus är då att stödja företagaren att finna balansen både som företagare och privatperson. Att identifiera sina drivkrafter såväl som personens starka och utvecklingsbara personlighetsdrag är ofta avgörande för att framgångsrikt företagande.