Konflikthantering – Teamutveckling

Vi berörs av konflikter på olika områden i livet, inte minst på våra arbetsplatser. Olösta konflikter gör nämligen medarbetare både olyckliga och mindre nöjda och leder ofta till försämrad arbetsmiljö och inte så sällan mobbingproblematik. En ambition på varje arbetsplats  är att sträva mot en GOD SAMVERKAN FÖR ATT SKAPA PRODUKTIVITET OCH EFFEKTIVITET, som i sin tur kan leda till ÖKAT KUNDVÄRDE OCH EN GOD EKONOMI/LÖNSAMHET. Att arbeta mot att en konstruktiv hantering av konflikter leder till att verksamheten och organisationen utvecklas, att rollfördelningen blir tydligare och att den ömsesidiga förståelsen och framför allt tilliten ökar i arbetsgruppen.                                          Konflikthantering ingår även i dina arbetsuppgifter om du är chef.