Personal- och organisationsutveckling

Genom att bland annat genomföra psykosociala kartläggningar så kan vi skapa en bättre arbetsmiljö, och därigenom förebygga risken för uppkomna problem. Man kan helt enkelt säga att vi gör en temperaturmätning på företaget eller organisationen ifråga. Vidare arbetar vi med utveckling av arbetslag och ledningsgrupper, i sk teambuilding, men även med att hantera samarbetssvårigheter i s k konflikthantering.