Rehabilitering/stresshantering

Vi agerar stöd och bollplank åt människor som upplever stress och utbrändhet, är långtidssjukskrivna eller som drabbats av andra händelser som påverkar deras förmåga. Stödet kan även gälla samtal med chefer och arbetsledare hur man praktiskt kan hantera rehabiliteringsfrågor i företaget. Vi har även certifiering på SMC- stressprofilen, som är en väl beprövad kartläggning för att kunna identifiera stressorer, men även bli medveten om vilka delar av livet som  kan betraktas som buffert i framgångsrik stresshantering.