Mentorskap

Vi tror på kraften i mötet mellan människor, som en väg till nya perspektiv och insikter. ”Att ha en mentor handlar inte bara om åt vilket håll man ska styra båten, utan om vad man vill bli bättre på och vem man vill vara som ledare/medarbetare. Där har pusselbitar fallit på plats”. Mentorns engagemang måste vara äkta. Relationen ska vara respektfull och vi som tar oss ann uppdraget har en önskan att hjälpa dig i din karriär/arbetsroll eller att skapa ett välmående företag. Mentorskap är en metod för kompetensutveckling, som bygger på en tillitsfull relation mellan Dig och en mentor. En mentor ska vara inlyssnande, nyfiken, intresserad och erfaren. Fördelarna med mentorskap upplever jag vara framför allt att ta sig tid att stanna upp och reflektera över våra olika val/beslut, vår situation eller vår framtid. Mentorskap hjälper dig att landa, reflektera, men också bredda perspektiv. I denna process finns även möjlighet att genomföra en framgångsanalys. en unik kartläggning av olika beteenden med hjälp av det unika verktyget Harrison Assessments Talent Solution.

Lars Å Söderqvist utsågs till 2015 till Årets mentor i Västra Götaland.