Utvärdering av EU-projekt

Tidigare har vi arbetat tillsammans med Ungdomsstyrelsen för att reducera utanförskapet bland funktionshindrade ungdomar samt hur entreprenörskap kan vara en alternativ väg för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden.  Genom att hitta framgångsexempel och sammanställa dessa kunde vi notera positiva effekter i just detta fall. Det är också vår ambition att bistå vid fler EU-projekt i framtiden.